เจ็ตสกีไทยกวาด4ทองเป็นเจ้าซีเกมส์

News

เจ็ตสกีไทยปิดฉาก 4 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม

4 เหรียญทอง ได้จากรุ่นรันอะเบาท์ 1100 สต็อก เพียรรัตน์ ศรีคงรักษ์, รันอะเบาท์ สต็อก เพิ่มพล ธีรพัฒน์พาณิชย์, สกี 1500 สต็อก ธนวินท์ โมลี, สกี ไลต์ อานนท์ หงษ์กลาง

5 เหรียญเงิน เอ็นดูรานซ์ รันอะเบาท์ โอเพ่น ธีระพงษ์ พิมพาวัตร, รันอะเบาท์ 1100 สต็อก ศศินา ผิวงาม, รันอะเบาท์ สต็อก ณัฐกร ภูภักดี, สกี 1500 สต็อก นราธิป ทองอยู่, สกี ไลต์ นันทวัฒน์ สิงห์อุไร

1 เหรียญทองแดง สกี จีพี นันทวัฒน์ สิงห์อุไร

เจ็ตสกีไทยเป็นเจ้าเหรียญทองของซีเกมส์ครั้งนี้ โดยมีอีกเพียง 2 ชาติ ที่ได้เหรียญทอง คือ กัมพูชาและฟิลิปปินส์ ชาติละ 1 เหรียญทอง